عشق کتاب
۵۷۲۲ قلم چی دوسالانه پرتکرار عربی ۳ انسانی
ناشر:‌ قلم چی
سال تحصیلی:‌ ۱۱ انسانی
نویسنده:‌ -
نام درس: عربی
دسته بندی: دوسالانه پرتکرار قلم چی
سال انتشار:‌ ۱۳۹۴
شابک:‌ ۹۷۸۹۶۵۱۱۳۵۴۶۰
قطع کتاب: --
تعداد صفحات:‌ ۰
وزن (گرم):‌ ۴۹۰
در حال حاضر این کالا موجود نیست
موجود شد خبرم کن

ويژگي هاي كتاب قلم چی دوسالانه عربی روي شما مولف در اين كتاب با دستمايه قراردادن سؤالات امتحاني عربي 2 انساني دست به ابتكار جالب و هدفمندي زده؛ ايـن ابتكار طبقه بندي فراگير و جذّابي است از سؤالات امتحاني كه در زير براي شما توضيح مي دهيم.سؤالات حيطه ي مفاهيمسؤالات «مفاهيم» شامل سؤالات زير است:- سؤالات ترجمه: سؤالات ترجمه داراي مدل هاي زير است: «عين الترجمه»، «عين الصحيح في الترجمـه» و «عـين الخطـأ في الترجمه»- سؤالات تعريب: سؤالات اين بخش نيز شامل موارد زير است. «عين التعريب» و «للتعريب»- سؤالات مفهوم: در سؤالات مدل مفهوم از دانش آموزان خواسته مي شود كه به دنبال يافتن «منظور » و «مقصود» و «فهم» يك عبارت باشد.سوالات حيطه ي قواعد:- در اين بخش دانش آموزان با مدل هاي مختلف سؤال در رابطه با توضيح و تفهيم قواعد رو به رو مي شوند.سؤالات حيطه ي تحليل صرفي و اعرابدر اين «گونه» از سؤالات از دانش آموزان خواسته مي شود كه كلمات «مشخص» و يا همه ي كلمات يـك عبـارت را تحليل صرفي (تجزيه) و يا اعراب (تركيب) كندسؤالات حيطه ي خطايابي (عين الخطأ)در اين بخش دانش آموز تعداد خطاهاي يك عبارت را پيدا مي كند و با اين روش بر قواعد زبان عربي تسلط پيـدا مي كند.سؤالات درك مطلب (فهم متن) در بخش درك مطلب از ميان مـتن هـاي مختلـف 1 يـا 2 و يـا 3 مـتن گـزينش شـده اسـت تـا دانـش آمـوزان بـا «متنخواني» و جستجوي مباحث مختلف صرف و نحو در يك «متن» آشنا و به آن مسلّط شوند عـلاوه بـر آن، مباحـث زبان عربي را نيز به راحتي مرور كنند. آيا اين طبقه بندي ما را به هدف ميرساند؟ بله حتماً مي رساند زيـرا هـدف از ايـن گونـه طبقـه بنـدي و چيـنش دقيقـاً هـم «سـمتگيـري كنكـوري» دارد هـم سمتگيري دروس كلاسيك و لذا تمام سؤالات اين كتاب، دانش آموز را در دو بخش، به دانش و آگاهي مي رساند.درك قواعد و ترجمه و واژگان و تجزيه و تركيب در كتاب درسي و با هدفمندي «امتحان دادن»فهم مباحث عربي با هدف درك تست و آزمون هاي كنكور سراسري و موفقيت در كنكورخرید کتاب (دوسالانه عربی 3 انسانی - سال سوم دبیرستان) که توسط مولفین انتشارات کانون فرهنگی آموزش تالیف و در این انتشارات به چاپ رسیده و کتاب های دیگر ناشران کمک آموزشی با تخفیف های ویژه در سایت فروش اینترنتی کتاب و نوشت افزار (لوازم التحریر) عشق کتاب.از مشکلاتی که خرید کتاب از کتابفروشی داره، اتلاف وقت و هزینه زیاده با خرید از کتاب فروشی باید کتاب رو با مبلغ مشخص شده روی کتاب خرید کنید، بدون تخفیف، در صورتی که از سایت عشق کتاب می تونید با تخفیف های ویژه کتاب مورد نظرتون رو تهیه کنید.

تاریخ و ساعت به روز رسانی: