عشق کتاب
آموزش مهارت اجتماعی

آموزش مهارت اجتماعی

آموزش مهارت های اجتماعی و مراقبت از خود به دانش آموزان متوسطه اول از مهر ماه امسال

 

وزير آموزش و پرورش سيد محمد بطحايي: 

آموزش مهارت هاي اجتماعي و مراقبت از خود به دانش آموزان متوسطه اول از مهر ماه امسال

وزير آموزش و پرورش گفت: «ارائه مهارت هاي اجتماعي به دانش آموزان در قالب فوق برنامه و در دوره متوسطه اول آغاز مي شود و به تدريج در ديگر پايه هاي تحصيلي گسترش مي يابد.»

به گزارش خبرگزاري برنا، سيد محمد بطحايي، وزير آموزش و پرورش گفت: «از آنجا که نوع مواردي که مي تواند دانش آموز را تهديد کند، متفاوت است وزارت آموزش و پرورش توسعه و گسترش مهارت هاي اجتماعي را در دستور کار دارد.»

وي با تاکيد بر اين بخشي از آموزش ها در برنامه رسمي خواهد آمد و بخشي به صورت فوق برنامه در کلاس ها ارائه مي شود، تصريح کرد: «از مهرماه شاهد گسترش آموزش اين مهارت ها در مدارس خواهيم بود.»

وزير آموزش و پرورش ياد آور شد: «اين آموزش ها، در حقيقت تمرين انجام فعاليت هايي است تا بچه ها بتوانند خودشان را در مقابله با تهديدهاي بيروني محافظت کنند، به چه کسي اعتماد کرده و نگراني هاي خود را مطرح کنند.»

وي افزود: «بنا داريم ابتدا آموزش مهارت هاي اجتماعي را در متوسطه اول آغاز کنيم که البته بخشي از آن اجباري و به صورت فوق برنامه خواهد بود و تدريج بخشي از برنامه درسي به اين موضوع اختصاص داده مي شود.»