عشق کتاب
مشق شب دانش آموزان یا تحصیل دوباره والدین

مشق شب دانش آموزان یا تحصیل دوباره والدین

قبادی گفت : کاهش یا حذف مشق شب و لحاظ کردن شیوه مهارت آموزی ، برای کشف نبوغ و استعدادهای کودکان مان میتواند گامی موثر باشد.

به گزارش خبرنگار خبر گزاری برنا ؛ این روزها به دنبال کلاف گمشده ای هستیم به نام مشق شب . امروزه دغدغه بسیاری از خانواده ها نگرانی از به پایان رساندن تکالیف بسیار زیاد معلمان به فرزندانشان هستند . در عصری که والدین اکثریت شاغل و بیرون از خانه هستند سختی رسیدگی  به انجام درست تکالیف فرزندان را دو چندان می کند  و نکته قابل توجه اینکه شرایط مشق شب ها به شکلی شده است که گویی والدین برای مرتبه دوم قرار است سال های تحصیل را طی کنند و آنها هستند که مشق می نویسند و کاردستی درست می کنند ...

اجرای دستور العملها در تمامی مناطق یکسان و همگون نیست و معلمان بر اساس سلیقه و شیوه های خود محور عمل می کنند. باعث خرسندی است که وزیر محترم آموزش و پرورش دستورالعمل حذف مشق شب و جایگزینی آن با  شیوه مهارت آموزی دانش آموزان در مقاطع ابتدایی را ابلاغ کرد اما اینکه چرا دستور العمل ها اجرا نمیشود در این باره با کارشناس آموزش و پزوهش  فرشته قبادی به گفتگو نشستیم که می خوانیم.

فرشته قبادی -مدیر پژوهش سرای اشراق-- در گفتگو با خبرنگار آموزش  برنا گفت : ما می‌توانیم با کاهش یا حذف مشق شب و لحاظ کردن  شیوه مهارت آموزی ، برای کشف نبوغ و استعدادهای کودکان مان گام های موثری را برداریم.  حذف مشق شب ابتدا  مانند هر نوع تغییری زمان مناسب برای بستر سازی می‌طلبد. به جای تمرین و تکرار و رونویسی ، بچه ها را به سمت مهارت آموزی سوق دهیم و قدرت تفکر و ذهن دانش‌آموزان را تقویت کنیم.

قبادی افزود :  معلم با نقش تسهیل گر خود در زمینه تفکر و استدلال، ادراک، طبقه بندی ، مهارت‌های ذهنی و حل مسئله دانش‌آموزان را با محیط واقعی زندگی آشنا نماید و هم اکنون که وزیر آموزش و پرورش و معاونت آموزش ابتدایی  تاکید بر کاهش یا حذف مشق شب دارند، مقتضی است آموزگاران ابتدایی از این امر مهم تبعیت کنند.

مدیر پژوهش سرای اشراق در ادامه گفت: دستور العمل های آموزش و پرورش  باید همگون باشد و با نظارت بر اجرای درست آن توسط معلمان پیگیری کرده تا به مرحله اجرا برسد ؛ یکی از راهها برای رسیدن به نتیجه مناسب آموزش در حین خدمت به معلمان است که راههای استفاده از شیوه های نوین آموزشی را فرا بگیرند .در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا - از لحاظ آموزشی - از سالیان پیش دیگر نه خبری از نمره و ارزشیابی‌های خاص بر مبنای امتحان است و نه دیگر خبری از تکالیف خاص و نوشتن مشق و ... . در ایران اما هنوز مشق نوشتن منسوخ نشده و همچنان دانش‌آموزان باید وقت زیادی را صرف این موضوع کنند. امسال با شروع سال تحصیلی، آموزش و پرورش به این نتیجه رسیده است که این بار سنگین را از دوش دانش‌آموزان مقطع ابتدایی بردارد.

وی  با قدردانی از وزیر آموزش و پرورش و معاونت دفتر ایشان در حوزه ابتدائی گفت : معلمان باید تابع دستور العملهای ابلاغ شده باشند و همه مدیران و عوامل آموزشی در بهبود اجرای این روش کمک کنند.