عشق کتاب
تکنیک‌ها و روش‌های مطالعه مفید و موثر برای دانش‌آموزان

تکنیک‌ها و روش‌های مطالعه مفید و موثر برای دانش‌آموزان

اولين نکته اي که در هنگام درس خواندن بايد مورد توجه دانش آموز باشد، مکان و زمان درس خواندن است

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا، برخي از دانش‌آموزان در درس خواندن و به طور کلي بحث مطالعه، دغدغه‌هايي دارند، اين دسته از دانش آموزان عنوان مي کنند که علي رغم مطالعه فراوان، باز هم به آن نتيجه دلخواه و مدنظر خود دست نمي يابند.

اولين نکته اي که در هنگام درس خواندن بايد مورد توجه دانش آموز باشد، مکان و زمان درس خواندن است، شرايط محيطي و زماني در نحوه يادگيري و ماندگاري مطالب در ذهن، بسيار موثر است. توصيه مي شود دانش آموز مکان و زماني را براي مطالعه انتخاب کند که تمرکز حواس بيشتري را براي وي به دنبال داشته باشد و دانش آموز با فکري آُسوده در مکاني مناسب و آرام و بدون سروصدا به درس خواندن بپردازد.

رفت و آمدهاي مکرر، هواي نامناسب، گفت وگوي اطرافيان و موارد ديگر مي تواند در چگونگي مطالعه دانش آموز موثر باشد.

از طرفي رنگ، نور و تهويه محل مطالعه نيز از موضوعات شايان توجه است، زيرا با خستگي و حتي ميزان يادگيري نسبت مستقيم دارد. رنگ محيط هر چه روشن تر باشد، براي ايجاد آرامش و تمرکز مفيد تر است.

به علاوه، هنگام مطالعه مغز به ميزان زيادي اکسيژن نياز دارد که اين ميزان از محل تهويه مناسب فراهم مي شود، بنابراين بهتر است دانش آموز هنگام مطالعه استراحت هاي کوتاهي به خود بدهد و در فضاي باز چند نفس عميق بکشد.

بسياري از افراد معتقدند مطالعه بايد صبح ها انجام شود. اما افرادي نيز ترجيح مي دهند شب ها را براي مطالعه کردن انتخاب کنند. بنابراين با توجه به شناختي که هر فرد از خود دارد، بايد تشخيص دهد که بهترين زمان مطالعه براي او چه زماني است. البته مطالعات زياد، حاکي از آن است که مغز در ساعات ابتدايي صبح، آمادگي بيشتري براي فراگيري دارد. اما گر کسي در اين ساعات نمي تواند تمرکز داشته باشد، مي تواند با توجه به خصوصيات خود زمان ديگري را براي مطالعه انتخاب کند.

دومين نکته قابل تامل که در جهت حل مشکل اين دسته از دانش آموزان به ذهن مي رسد، تغير روش ها و تکنيک هاي مطالعه است. بسياري از روش هاي درس خواندن دانش آموزان غلط هستند، به عبارتي عادت هايي هستند که دانش آموز به مرور در طي زمان تحصيل خود به علت تکرار و اصرار بر استفاده از روش غلط خود، به آن دچار شده است. اين دسته از دانش آموزان درصورتي که تکنيک مطالعه خود را تغيير دهند و از روش هاي پيشنهادي به صورت گام به گام و صحيح بهره برند، مي توانند شانس خود را آزمايش کرده و در آزمون ها و امتحانات نمرات بهتري را کسب کنند.

شيوه صحيح مطالعه، مزيت هايي مانند کاهش زمان مطالعه، افزايش ميزان يادگيري، طولاني کردن مدت زمان نگهداري مطالب در حافظه و به خاطرسپاري آسان تر اطلاعات را به دنبال دارد.