عشق کتاب
مسعود جعفری

مسعود جعفری | شیمی کنکور ❤️ عشق کتاب

نمایش کامل متن نمایش متن کمتر

فیلتر نتایج

مرتب سازی بر اساس:
  • مقطع تحصیلی
  • نام ناشـر
  • نام درس
  • نوع کتاب
الگو جمع بندی شیمی 1 دهم موجود
۹۵,۰۰۰ تومان ۷۹,۰۰۰ تومان
۱۶٪
تخفیف
الگو تست شیمی 1 دهم موجود
۲۰۵,۰۰۰ تومان ۱۷۲,۰۰۰ تومان
۱۶٪
تخفیف
الگو موج آزمون شیمی پایه موجود
۲۵۰,۰۰۰ تومان ۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱۶٪
تخفیف
الگو موج آزمون شیمی 3 دوازدهم موجود
۲۳۰,۰۰۰ تومان ۱۹۳,۰۰۰ تومان
۱۶٪
تخفیف
الگو مسائل شیمی کنکور موجود
۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۶۸,۰۰۰ تومان
۱۶٪
تخفیف
الگو تست شیمی 2 یازدهم موجود
۲۰۵,۰۰۰ تومان ۱۷۲,۰۰۰ تومان
۱۶٪
تخفیف
الگو جمع بندی شیمی 3 دوازدهم * موجود
۸۳,۰۰۰ تومان ۶۹,۰۰۰ تومان
۱۶٪
تخفیف
الگو جمع بندی شیمی 2 یازدهم موجود
۷۵,۰۰۰ تومان ۶۳,۰۰۰ تومان
۱۶٪
تخفیف
الگو تست شیمی 3 دوازدهم جلد دوم ناموجود
۶۹,۰۰۰ تومان ۵۷,۰۰۰ تومان
۱۶٪
تخفیف
خوشخوان المپیاد شیمی در ایران مرحله 2 ناموجود
۲۹,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
الگو تست شیمی 3 دوازدهم جلد اول ناموجود
۸۷,۰۰۰ تومان ۷۳,۰۰۰ تومان
۱۶٪
تخفیف