عشق کتاب
مسعود جعفری

مسعود جعفری | شیمی کنکور ❤️ عشق کتاب

نمایش کامل متن نمایش متن کمتر

فیلتر نتایج

مرتب سازی بر اساس:
  • مقطع تحصیلی
  • نام ناشـر
  • نام درس
  • نوع کتاب
الگو موج آزمون شیمی 3 دوازدهم موجود
۱۸۵,۰۰۰ تومان ۱۵۵,۴۰۰ تومان
۱۶٪
تخفیف
الگو موج آزمون شیمی پایه موجود
۱۸۰,۰۰۰ تومان ۱۵۱,۲۰۰ تومان
۱۶٪
تخفیف
الگو مسائل شیمی کنکور ناموجود
۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱۲۱,۸۰۰ تومان
۱۶٪
تخفیف
الگو جمع بندی شیمی 3 دوازدهم * ناموجود
۷۰,۰۰۰ تومان ۵۸,۸۰۰ تومان
۱۶٪
تخفیف
الگو تست شیمی 3 دوازدهم جلد دوم ناموجود
۶۹,۰۰۰ تومان ۵۷,۹۶۰ تومان
۱۶٪
تخفیف
الگو تست شیمی 3 دوازدهم جلد اول ناموجود
۸۷,۰۰۰ تومان ۷۳,۰۸۰ تومان
۱۶٪
تخفیف
الگو جمع بندی شیمی 2 یازدهم ناموجود
۶۰,۰۰۰ تومان ۵۰,۴۰۰ تومان
۱۶٪
تخفیف
الگو جمع بندی شیمی 1 دهم ناموجود
۵۶,۰۰۰ تومان ۴۷,۰۴۰ تومان
۱۶٪
تخفیف
الگو تست شیمی 2 یازدهم ناموجود
۱۶۳,۰۰۰ تومان ۱۳۶,۹۲۰ تومان
۱۶٪
تخفیف
الگو تست شیمی 1 دهم ناموجود
۱۳۵,۰۰۰ تومان ۱۱۳,۴۰۰ تومان
۱۶٪
تخفیف
خوشخوان المپیاد شیمی در ایران مرحله 2 ناموجود
۲۹,۰۰۰ تومان ۲۲,۶۲۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
الگو تست جامع شیمی 3 دوازدهم تک جلدی ناموجود
۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱۶۳,۸۰۰ تومان
۱۶٪
تخفیف