عشق کتاب
بابک سادات

بابک سادات | ریاضی تجربی کنکور ❤️ عشق کتاب

نمایش کامل متن نمایش متن کمتر

فیلتر نتایج

مرتب سازی بر اساس:
  • مقطع تحصیلی
  • نام ناشـر
  • نام درس
  • نوع کتاب
تخته سیاه بانک تست ریاضی تجربی جامع موجود
۳۹۰,۰۰۰ تومان ۳۰۴,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
راه اندیشه ریاضی تجربی به سبک بابک سادات دوپینگ ناموجود
۱۸۵,۰۰۰ تومان ۱۴۴,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
مغز ریاضی بابک سادات ناموجود
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
تخته سیاه آموزش و  تست ریاضی 1 دهم ناموجود
۳۹,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
تخته سیاه ریاضی 2 یازدهم تجربی ناموجود
۴۴,۰۰۰ تومان ۳۴,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف