عشق کتاب
علیرضا عبدالمحمدی

علیرضا عبدالمحمدی | ادبیات فارسی کنکور ❤️عشق‌کتاب

نمایش کامل متن نمایش متن کمتر

فیلتر نتایج

مرتب سازی بر اساس:
  • مقطع تحصیلی
  • نام ناشـر
  • نام درس
  • نوع کتاب
الگو موج آزمون علوم و فنون ادبی جامع کنکور موجود
۱۱۰,۰۰۰ تومان ۹۲,۴۰۰ تومان
۱۶٪
تخفیف
الگو تاریخ ادبیات + قلمروها (نظام جدید) مبحثی ناموجود
۴۸,۰۰۰ تومان ۴۰,۳۲۰ تومان
۱۶٪
تخفیف
الگو قرابت معنایی جامع نظام جدید مبحثی ناموجود
۱۲۵,۰۰۰ تومان ۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۶٪
تخفیف
الگو قرابت معنایی 3 دوازدهم جلد دوم مبحثی ناموجود
۱۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۶۰۰ تومان
۱۶٪
تخفیف
الگو دستور زبان فارسی نظام جدید مبحثی ناموجود
۶۰,۰۰۰ تومان ۵۰,۴۰۰ تومان
۱۶٪
تخفیف
الگو تست ادبیات فارسی 2 یازدهم ناموجود
۷۹,۰۰۰ تومان ۶۶,۳۶۰ تومان
۱۶٪
تخفیف
الگو پاسخ تست ادبیات جامع ناموجود
۵,۰۰۰ تومان ۴,۲۰۰ تومان
۱۶٪
تخفیف
الگو لغت و املا نظام جدید مبحثی ناموجود
۸۸,۰۰۰ تومان ۷۳,۹۲۰ تومان
۱۶٪
تخفیف
الگو 5 بحث زبان فارسی مبحثی ناموجود
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۸۰۰ تومان
۱۶٪
تخفیف
الگو آرایه های ادبی نظام جدید مبحثی ناموجود
۷۵,۰۰۰ تومان ۶۳,۰۰۰ تومان
۱۶٪
تخفیف
الگو ادبیات فارسی جامع کنکور (نظام جدید) ناموجود
۹۰,۰۰۰ تومان ۷۵,۶۰۰ تومان
۱۶٪
تخفیف
الگو ادبیات پیش سه بعدی ناموجود
۲۸,۰۰۰ تومان ۲۳,۵۲۰ تومان
۱۶٪
تخفیف
الگو تست ادبیات فارسی 1 دهم ناموجود
۷۲,۰۰۰ تومان ۶۰,۴۸۰ تومان
۱۶٪
تخفیف
الگو ادبیات 2 سه بعدی ناموجود
۲۴,۰۰۰ تومان ۲۰,۱۶۰ تومان
۱۶٪
تخفیف
الگو ادبیات 3 سه بعدی ناموجود
۲۸,۰۰۰ تومان ۲۳,۵۲۰ تومان
۱۶٪
تخفیف