بانک کتاب-فروشگاه اینترنتی کتاب کمک درسی

عشق کتاب

مبتکران علوم ۲ دوم ابتدایی رشادت

مبتکران علوم ۲ دوم ابتدایی رشادت

ناشر:‌ مبتکران
سال تحصیلی:‌ ۲ دوم ابتدایی
نویسنده: زهره قاسم خانی
قطع کتاب: رحلی
نوع کتاب: تیزهوشان
نام درس: علوم
شابک:‌ ۹۷۸۹۶۴۰۷۲۳۴۹۴
تعداد صفحات:‌ ۱۳۶
وزن (گرم):‌ ۳۴۹
سال انتشار:‌ ۱۳۹۸
۲۰٪
تخفیف
۴۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۲۰۰ تومان

توضیح کتاب جدید:

کتاب علوم ۲ ابتدایی (آموزش وآزمون)- رشادت- توسط انتشارات مبتکران و تألیف زهره قاسم خانی در ۱۳۶ صفحه منتشر شده است.
کتاب پیش رو ۱۴ فصل را در بر می گیرد.این کتاب کلیه مطالب علوم ۲ ابتدایی را در سطحی پیشرفته ارائه می دهد.
در آغاز هر درس، ابتدا دانش آموز با خلاصه ای از درس ونکات مهم رو به رو خواهد شد که باید با دقت آن ها را مطالعه کند.
برای هر فصل تعدادی سوال چهار گزینه ای را پاسخ می دهد تا بر موضوع مسلط شود.
۷ آزمون نیز برای ارزیابی ارائه شده است.
کتاب پیش رو نکات زیر را در بر می گیرد:
درس پیشفته،
آموزش مفاهیم درس علوم اول ایتدایی
تقویت علمی، دست ورزی و تقویت حواس
تسهیل یادگیری سایر دروس
منطبق با آخرین تغییرات کتاب درسی
توضیح کتاب قدیم:
کتــاب علــوم دوم ابتدایــی از مجموعــه ی رشــادت کتابــی اســت بــا رویکــرد جدیــد آموزشــی کــه نگارنـــده بـــر آن بـــوده اســـت تـــا بـــا وفـــاداری بـــه اصـــول کلـــی و بنیادیـــن کتـــاب درســـی، بـــا ارائـــه تمرین هـــا و پرســـش های متفـــاوت و متنـــوع، عالقـــه یادگیـــری را در دانش آمـــوز برانگیزانـــد.
این کتاب از ویژگی های زیر برخوردار است:
- کتاب دارای اهداف کلی و جزئی پنهان هر فصل می باشد.
- سوالات به صورت سوالات عملی و کاربردی طراحی شده است.
- اهـــداف انجـــام ســـوالات، ارتقـــا بـــر ســـطح علمـــی دانش آمـــوزان و همچنیـــن دســـت ورزی و خلاقیـــت می باشـــد.
- ایـــن کتـــاب دارای آزمون هـــای تکمیلـــی در انتهـای هـــر فصـــل و هـــم چنیـــن آزمون هـــای نیـــم تـــرم اول و نیـــم تـــرم دوم می باشـــد.
- بازی و خالقیت نیز در بین سوالات طراحی شده است.
خرید کتاب (علوم دوم ابتدایی از مجموعه رشادت) تالیف زهره قاسمی خانی که در انتشارات مبتکران به چاپ رسیده و کتاب های دیگر ناشران کمک آموزشی با تخفیف های ویژه در سایت فروش اینترنتی کتاب و نوشت افزار (لوازم التحریر) بانک کتاب عشق کتاب.
از مشکلاتی که خرید کتاب از کتابفروشی داره، اتلاف وقت و هزینه زیاده با خرید از کتاب فروشی باید کتاب رو با مبلغ مشخص شده روی کتاب خرید کنید، بدون تخفیف، در صورتی که از سایت بانک کتاب عشق کتاب می تونید با تخفیف های ویژه کتاب مورد نظرتون رو تهیه کنید.