طرح ویژه 3 در 1

طرح ویژه ۳ در ۱ با همکاری نشر خواندنی

عشق کتاب با همکاری انتشارات خواندنی شرایط ویژه فروش ۳ کتاب در ۱ پک را برای مقطع ابتدایی در نظر گرفته است
دانش آموزان مقطع ابتدایی می توانند با خرید و پرداخت تنها ۱ جلد از کتاب های کار انتشارات خواندنی،
دوره ۳ جلدی سری کتابهای آموزکار نشر خواندنی شامل دروس ریاضی، فارسی، علوم تجربی را دریافت نمایید
شایان ذکر است کلیه کتب زیر مورد تایید دفتر کتب درسی و وزارت آموزش و پرورش می باشد

خواندنی پک ۲۶ جلدی ارغوان پیش دبستانی + کیف دستی